Lättläst

Sverige är indelat i 21 län. Ett län består av flera kommuner. I varje län finns en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig myndighet

Värmlands landshövding heter Eva Eriksson. Länsstyrelsen Värmland har cirka 240 anställda.

Vi arbetar med många olika saker.

Här följer några exempel:

  • Vi övervakar miljön och naturen i länet.
  • Vi ser till att djuren har det bra.
  • Vi bildar naturreservat i länet och sköter sedan om dem.
  • Vi ger bidrag till företag som vill växa och utvecklas.

Vi har samlat information om vad vi gör i broschyren "Länsstyrelsen arbetar för hållbar utveckling - lättläst version" som du direkt kan ladda ner här.

Fråga gärna oss

Du ska alltid kunna tala med oss om viktiga frågor. På länsstyrelsen arbetar många duktiga människor som kan mycket om olika frågor. Hos oss arbetar till exempel jurister, arkitekter, biologer, veterinärer, samhällsvetare och ekonomer.

Länsstyrelsegemensam broschyr om vårt uppdrag

Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling (PDF 2 Mb)
Broschyr utgiven av länsstyrelserna gemensamt som visar vår roll och våra uppdrag inom en mängd olika områden

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar utveckling - lättläst version (PDF 3 Mb)