Växtodling 

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruket bedrivs på ett miljömässigt uthålligt sätt och för att de uppsatta nationella och regionala miljökvalitetsmålen ska nås.

blåklint i korn

Länsstyrelsen arbetar med rådgivning, information och utbildning inom flera ämnesområden som berör växtodling, växtnäring och växtskydd. Det handlar bland annat om behörighetskurser för användning av växtskyddsmedel,  miljöfrågor kring växtnäring och användning av växtskyddsmedel, tillsyn av växtskadegörare och flyghavre.

Rådgivning

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med andra rådgivningsorganisationer och alla lantbrukare har möjlighet att delta i rådgivningsaktiviteter som ingår i det svenska landsbygdsprogrammet.

Kontakta gärna oss för att få svar på dina frågor!

 

Kontakta oss

Anna Bjuréus
Lantbruk
Anna punkt Bjureus snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Bjureus snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247261
Malin Eliasson
Lantbruk
Malin punkt Eliasson snabela lansstyrelsen punkt se¤Malin punkt Eliasson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247264
Johanna Lidén
Lantbruk
johanna punkt liden snabela lansstyrelsen punkt se¤johanna punkt liden snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247270

Kväve och fosfor från gödsel

Hanteringen av gödsel inom vissa delar är strängare än i icke känsliga områden.

> Karta över områden känsliga för växtnäringsläckage.