Miljöersättningar inom Utvald miljö 

Utvald miljö var en del av landsbygdsprogrammet 2007-2013. Genom nya ersättningar bidrog Utvald miljö till att landskapets natur-, kultur- och rekreations­värden togs tillvara.

Närbild av granvidjor som lindas

Eventuellt återkommer vissa av stöden under 2015, men det är i dagsläget osäkert vilka stöd det i så fall gäller. Enda undantaget är ersättning för rovdjursstängsel som fortfarande kan sökas.  

Redan beslutade stöd betalas naturligtvis ut enligt plan. Du som slutfört ditt projekt hittar blanketter för ansökan om utbetalning här nedan. Kontakta den handläggare som fattat beslut om ditt projekt för mer information!

Blankett ansökan om utbetalning fast ersättning

Instruktion utbetalning fast ersättning

Blankett ansökan om utbetalning faktiska kostnader

Instruktion utbetalning faktiska kostnader

Anmälan kontonummer

 

 

Kontakta oss

Niklas Wahlström
Lantbruk
Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247277
Lise Wichmann Hansen
Lantbruk
Lise punkt Wichmann punkt Hansen snabela lansstyrelsen punkt se¤Lise punkt Wichmann punkt Hansen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247278