Tvärvillkor 

Tvärvillkoren är vissa regler som du måste följa för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd. De flesta tvärvillkor är regler som redan finns i svensk lagstiftning eller EU:s lagstiftning sedan tidigare.

Tvärvillkoren består av två delar, verksamhetskrav och skötselkrav. Verksamhetskraven är regler som ska följas inom områdena miljö, folkhälsa, växtskydd, djurhälsa och djurskydd. Skötselkraven handlar om hur jordbruksmarken ska skötas.  

Genom att följa tvärvillkoren bidrar du till att hålla jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön och djurmiljön, minska smittspridning och få säkrare livsmedel.  

Mer information om tvärvillkoren hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

 Runda, vita ensilagerullar ligger på vallen med den glittrande sjön i bakgrunden.
Foto: Maria Sundqvist
Fryken skymtar bakom balarna i trakten kring Östra Ämtervik.

Kontakta oss

Roger Bergqvist
Enhetschef
Lantbruk
Roger punkt Bergqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Roger punkt Bergqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247213
073-0493299

Fakta

Guckusko och Ävjepilört är särskilt skyddade genom tvärvillkoren.

Klicka här får du se bilder på dessa arter