Tvärvillkor

Tvärvillkoren är vissa regler som du måste följa för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd. De flesta tvärvillkor är regler som redan finns i svensk lagstiftning eller EU:s lagstiftning sedan tidigare.

Tvärvillkoren består av två delar, verksamhetskrav och skötselkrav. Verksamhetskraven är regler som ska följas inom områdena miljö, folkhälsa, växtskydd, djurhälsa och djurskydd. Skötselkraven handlar om hur jordbruksmarken ska skötas.  

Genom att följa tvärvillkoren bidrar du till att hålla jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön och djurmiljön, minska smittspridning och få säkrare livsmedel. 

Tvärvillkoren gäller för all jordbruksmark som du har även om du inte söker stöd för den.

Undvik de vanligaste felen

  • Håll åkermarken fri från sly och buskar. Om du ska röja sly och vill ändra ett blocks gränser ska du föreslå att blocket ändras först efter att du har röjt.
  • Sök bara stöd för betesmarker där djur betar och för slåtterängar som slås.
  • Röj om det behövs.
  • Om du har nötkreatur ska du komma ihåg att rapportera alla ändringar till CDB inom 7 dagar. CDB är ett register för alla nötkreatur.
  • Märk och journalför djuren rätt.
  • Följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och för hur dina djurstallar ska se ut.  

Använd tjänsten Miljöhusesyn för bättre överblick

Reglerna om tvärvillkor kan vara svåra att överblicka. Överträdelser eller försummelser som den enskilde lantbrukaren kan uppleva som små kan ofta leda till procentavdrag på stöden, 1-5 procent. Att anmäla betesmark och lämna hela betesmarken obetad är exempel på en avsiktlig överträdelse.

Vi rekommenderar därför alla lantbrukare att använda tjänsten Miljohusesyn.nu som ger en god översikt över lantbrukets miljöregler. Med hjälp av den kan du se vilka regler som är tvärvillkor och som gäller i ditt jordbruksföretag

> Om tvärvillkor via Jordbruksverket.se 

 

 Runda, vita ensilagebalar ligger på vallen med den glittrande sjön i bakgrunden.

Några tvärvillkor försvinner 2015

Det blir inga stora förändringar i tvärvillkoren under 2015. Men några tvärvillkor som gäller skötseln av åkermark och betesmark kommer att försvinna. De blir i stället villkor i gårdsstödet. Det betyder att du fortfarande måste följa reglerna men om du inte följer dem så får du bara avdrag på ditt gårdsstöd, inte alla andra stöd. De här tvärvillkoren försvinner men finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

  • slam
  • rapportering av mul- och klövsjuka
  • rapportering av vesikulär svinsjuka
  • rapportering av blåtunga

Med Miljöhusesyn kan du ta reda på vilka regler som gäller just ditt jordbruksföretag.

> Miljohusesyn.nu