SAM-ansökan

Ansökan om utbetalning av stöd till jordbruket görs via webbtjänsten SAM Internet.

SAM- internet

SAM-ansökan 2016

I år börjar ansökningsperioden den 10 februari.

Sista dag att lämna SAM-ansökan är 21 april. Kommer ansökan in senare minskar utbetalningen med 1 procent per arbetsdag som den kommer in för sent. Kommer ansökan in efter den 16 maj får du inga stöd alls för 2016.

Du gör din ansökan via Jordbruksverkets webbtjänst SAM-Internet.

Ändring av SAM-ansökan

Sista ändringsdag är den 15 juni. Efter detta datum kan du bara göra ändringar som innebär att du minskar omfattningen av din ansökan. Sådana ändringar får du göra fram tills du får beslut om stödutbetalning eller avisering om fältbesök.

Nyheter 2016

I år har några av stöden förändrats och några nya stöd har tillkommit.

Jordbruksverkets webbplats finns all information om jordbrukarstöden samlat.

Nystartat jordbruksföretag

Om du aldrig ansökt om jordbruksstöd behöver du registreras som ny stödsökande och få ett kundnummer, innan du kan göra din ansökan. Kontakta länsstyrelsen på telefon: 0771-67 00 00. 

Det är viktigt att du hör av dig i god tid före sista ansökningsdag. Det kan ta någon dag innan du kan logga in i SAM-internet och göra din ansökan.

Övertagande av jordbruksföretag

Om du tar över ett företag och du vill ta över den tidigare ägarens SAM-ansökan ska du skicka in blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015.

Blanketten och övrig information om vad som gäller vid övertaganden finns på jordbruksverkets webbplats.

Nya eller förändrade jordbruksblock

Alla nya block eller blockändringar gjorda av den som ansöker om stöd utreds. I många fall räcker det med att vi jämför förändringen mot flygbilder, men i vissa fall genomför vi fältbesök.

Tänk på att den nya marken måste vara i brukbart skick innan du tar med den i din ansökan.

> Om jordbruksblock (intern länk)

Tänk på detta innan du skickar in din SAM- ansökan

Se till att få med all areal när du lämnar in ansökan.

Sista ansökningsdag görs en avstämning av stödrätterna mot den ansökta arealen. Har du mer stödrätter än antal hektar i ansökan så försvinner överskottet. Du kan då inte komplettera ansökan före sista ändringsdag med mer areal och få gårdsstöd även om du tidigare haft fler stödrätter.

Titta noga igenom rapporten Mina fel och varningar i SAM Internet innan du skickar in din ansökan.

Det kan vara information som inte gäller dig med det kan också vara en påminnelse om något viktigt du glömt. Ring länsstyrelsen om du är osäker på vad något i rapporten innebär.

Underskriftssidan finns inte längre.

Din ansökan räknas som inkommen när du skickat in den. Du får inte heller någon separat bekräftelse på att din ansökan kommit in.

Hjälp med SAM-ansökan

Telefonsupport 

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden? Då kan du ringa oss på nummer: 0771-67 00 00.

Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00.

Postadress

Postadress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller jordbrukarstöden:

Länsstyrelsen Värmland
FE 15
956 85  ÖVERKALIX

 

 

 Läs mer om SAM Internet

 Stödguiden Jordbruksverket

Närbild av grep tillsammans med Jordbruksverkets  logotyp

Stödguiden är stängd under 2016. Öppnar tidigast januari 2017.

Till dess hänvisar vi till Stöd för dig på landsbygden (Jordbruksverket.se)

Stödguiden vänder sig till dig som funderar på att starta eller redan har ett företag på landsbygden. Stödguiden hjälper dig hitta vilka stöd du kan söka.