Att tänka på vid SAM-ansökan 

Ansökan om utbetalning av stöd till jordbruket görs via gratistjänsten SAM Internet.

SAM- internet

SAM-ansökan 2014

Sista dag för SAM-ansökan 2014 var den 3 april. Du kan fortfarande göra din ansökan i SAM Internet, men om din ansökan kommer in efter den 3 april minskar ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Om din SAM-ansökan kommer in efter den 28 april får du inga pengar alls.

Du gör din ansökan via gratistjänsten SAM Internet. Den finns på Jordbruksverkets webbplats. Det är enklast att logga in med e-legitimation. Då behöver du inte skicka din underskrift med posten.

Det går också att logga in med lösenord. Från och med 2014 får du inget nytt lösenord från jordbruksverket. Det lösenord du använde 2013 fungerar 2014. Behöver du ett nytt lösenord kan du beställa det från Jordbruksverket.

Loggar du in med lösenordet måste du komma ihåg att skicka in en underskriftsida till Länsstyrelsen.

Skicka din underskriftssida till adressen:

Länsstyrelsen i Värmlands län

FE 15

839 81 ÖSTERSUND

Denna adress gäller enbart för jordbruksstöden.  

Viktiga Datum

 • 3:e februari
  SAM Internet öppnar för ansökan kl 10:00. Det går att skicka in ansökan redan från första dagen.
 • 3:e april
  Sista ansökningsdag. Om ansökan kommer in efter den 3 april minskar utbetalningen med 1 procent per arbetsdag som den kommer in för sent.
 • 28:e april
  Kommer ansökan in efter den 28 april för du inga stöd alls för 2014. Gör din ansökan i god tid före sista ansökningsdag. Då är det lättare att få svar ifall det är något du behöver fråga om.
 • 15:e juni
  Sista ändringsdag. Efter 15 juni kan du bara göra vissa ändringar i din ansökan:
  • Ta tillbaka areal från ansökan
  • Ändra grödkod till Träda (60) eller ej godkänd slåtter och betesvall på åker (49)
  • Överlåta eller överta ett helt företag  

Dessa ändringar kan göras fram till beslut om utbetalning, om du inte har blivit uttagen till fältkontroll. Efter att kontrollen aviserats kan du inte längre ändra i din ansökan, men du kan fortfarande överlåta eller överta ett helt företag.

Hjälp med SAM-ansökan

En väg in

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden? Då kan du ringa oss på nummer: 0771-67 00 00.

Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00.

Utökade öppettider

Fram till och med 3:e april är en väg in öppet från 08:00 till 16:00

Jourtelefon

Behöver du hjälp med din ansökan utanför kontorstid?

En väg in har extraöppet under kvällar fram till sista ansökningsdag. 

Till och med den 2:e april har vi öppet från 16:00 till 22:00.

Sista ansökningsdag den 3:e april har vi öppet från 16:00 till 24:00.

Öppet hus

Du kan låna en dator och få hjälp av våra handläggare om du är osäker på hur man använder SAM Internet. Antalet datorplatser är begränsat så du måste boka tid först.

Kom ihåg att ta med e-legitimation på kort eller ditt lösenord.

Plats och tid:

Karlstad, Länsstyrelsen  3 mars-3april 9.00-12.00 och 13.00-15.30

 

Inga nya eller utökade åtaganden för miljöersättningar 2014

 

Stödåret 2014 går det inte att söka nya åtagande för miljöersättningar. Det går inte heller att utöka eller förlänga åtagande man redan har.

Det finns dock några undantag:

 • Om länsstyrelsen har gjort en fullständig fältkontroll och konstaterat att marken som ingår i åtagandet är större får man ansöka om utökning av åtagandet upp till den konstaterade arealen.
 • Åtagande för miljöersättning för skötsel av våtmarker får beviljas från och med 2014, men bara om det har lämnats miljöinvestering för att anlägga våtmarken.
 • Den som har åtagande för skötsel av våtmarker som gäller till och med 2013 kan förnya sitt åtagande 2014 med en ny period.
 • Det går att söka åtagande för extra djuromsorg för suggor 2014.

 

Ny adress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller jordbruksstöden

 

Länsstyrelsen i Värmlands län

FE 15

839 81 ÖSTERSUND

Den nya adressen gäller enbart för jordbruksstöden.

Kontakta oss

Lennart Andersson
Lantbruk
Lennart punkt a punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt a punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247260
Pernilla Björfeldt
Lantbruk
Pernilla punkt Bjorfeldt snabela lansstyrelsen punkt se¤Pernilla punkt Bjorfeldt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247262

Gå till Stödguiden hos Jordbruksverket

Stödguiden vänder sig till dig som bor på landsbygden och funderar på att starta eller redan har ett företag. Det kan vara ett lantbruk eller annan verksamhet. Med hjälp av Stödguiden kan du då se vilka stödmöjligheter du har.