SAM-ansökan 

Ansökan om utbetalning av stöd till jordbruket görs via webbtjänsten SAM Internet.

SAM- internet

SAM-ansökan 2015

Sista ansökningsdag 12 maj

Sista dag att lämna SAM-ansökan är den 12 maj. Kommer ansökan in senare minskar utbetalningen med 1 procent per arbetsdag som den kommer in för sent. Kommer ansökan in efter den 8 juni får du inga stöd alls för 2015. Sista ändringsdag är den 15 juni.

Du gör din ansökan via Jordbruksverkets webbtjänst SAM-Internet som du når via denna länk: SAM-Internet

Många nyheter 2015

I år har många av stöden gjorts om och några nya stöd har tillkommit.

Jordbruksverkets webbplats finns all information om jordbrukarstöden samlat.

Nystartat jordbruksföretag 

Om du aldrig ansökt om jordbruksstöd behöver du registreras som ny stödsökande och få ett kundnummer, innan du kan göra din ansökan. Kontakta länsstyrelsen på telefon: 0771-67 00 00. 

Det är viktigt att du hör av dig i god tid före sista ansökningsdag. Det kan ta någon dag innan du kan logga in i SAM-internet och göra din ansökan.

Övertagande av jordbruksföretag

Om du tar över ett företag och du vill ta över den tidigare ägarens SAM-ansökan ska du skicka in blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015.

Blanketten och övrig information om vad som gäller vid övertaganden finns på jordbruksverkets webbplats.

 

Tänk på detta innan du skickar in din SAM- ansökan

Se till att få med all areal när du lämnar in ansökan.

Sista ansökningsdag görs en avstämning av stödrätterna mot den ansökta arealen. Har du mer stödrätter än antal hektar i ansökan så försvinner överskottet. Du kan då inte komplettera ansökan före sista ändringsdag med mer areal och få gårdsstöd även om du tidigare haft fler stödrätter.

Titta noga igenom rapporten Mina fel och varningar i SAM Internet innan du skickar in din ansökan.

Det kan vara information som inte gäller dig med det kan också vara en påminnelse om något viktigt du glömt. Ring länsstyrelsen om du är osäker på vad något i rapporten innebär.

Undeskriftssidan finns inte längre.

Din ansökan räknas som inkommen när du skickat in den. Du får inte heller någon extra bekräftelse på att din ansökan kommit in.

Informationsträffar om jordbruksstöden

Det är många förändringar av jordbrukarstöden i år. Du är välkommen till någon av länsstyrelsens informationsträffar.

Antalet platser är begränsat, anmäl dig senast 2 dagar i förväg till Länsstyrelsens reception: 010-224 71 05.

Plats och tid

Årjäng, Travmuseet, Stora konferensen, 24 mars, 18:30 

Ekshärad, Hembygdsgården, 25 mars, 18:30

Arvika, Arvikaparken, Stora salen, 25 mars, 18:30

Sunne, Församlingshemmet, Stora salen, 26 mars 18:30

Säffle, Majorskullen, 31 mars, 18:30

Ölme, Elofstorps gamla missionshus, 1 april, 18:30

Hjälp med SAM-ansökan

Telefonsupport 

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden? Då kan du ringa oss på nummer: 0771-67 00 00.

Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00.

Hjälp med SAM-Internet

Du kan låna en dator och få hjälp av våra handläggare om du är osäker på hur man använder SAM Internet. Antalet datorplatser är begränsat så du måste boka tid först på: 0771-67 00 00. Kom ihåg att ta med ditt lösenord eller e-legitimation i mobilen eller e-legitimation på kort.

Plats och tid

Årjäng, Travmuseet, Lilla konferensen, 14 april, 10:00-15:00

Sunne, Församlingshemmet, 16 april, 10:00-15:00

Arvika, Arvikaparken, Lilla konferensen, 21 april, 10:00-15:00

Säffle, Majorskullen, 23 april, 10:00-15:00

Karlstad, Länsstyrelsen, 1 april-12 maj, 9:00-12:00, 13:00-15:00

 

Ny adress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller jordbruksstöden

 

Länsstyrelsen i Värmlands län

FE 15

956 85  ÖVERKALIX

Den nya adressen gäller enbart för jordbruksstöden.

Kontakta oss

Lennart Andersson
Lantbruk
Lennart punkt a punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt a punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247260
Pernilla Björfeldt
Lantbruk
Pernilla punkt Bjorfeldt snabela lansstyrelsen punkt se¤Pernilla punkt Bjorfeldt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247262

Läs mer om SAM Internet

Gå till Stödguiden hos Jordbruksverket

Stödguiden vänder sig till dig som bor på landsbygden och funderar på att starta eller redan har ett företag. Det kan vara ett lantbruk eller annan verksamhet. Med hjälp av Stödguiden kan du då se vilka stödmöjligheter du har.