Natur och kultur 

I vårt värmländska odlingslandskap finns höga naturvärden och kulturmiljövärden som är beroende av fortsatt brukande - allt från enskilda arter som gynnas av slåtter och bete till stora landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer.  
 

Natur o kultur

Länsstyrelsen informerar, arrangerar kurser och rådgivningar för att stärka värdena i odlingslandskapet. Vi handlägger också stöd och bidrag till olika projekt.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Niklas Wahlström
Lantbruk
Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247277
Sara Bodin Olsson
Antikvarie/handläggare
Kulturmiljö, Samhällsbyggnad
Sara punkt Bodin punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Sara punkt Bodin punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247263
Lise Wichmann Hansen
Lantbruk
Lise punkt Wichmann punkt Hansen snabela lansstyrelsen punkt se¤Lise punkt Wichmann punkt Hansen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247278
Maria Sundqvist
Lantbruk
Maria punkt Sundqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt Sundqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247274