Landsbygdsprogrammet och regional strategi 

Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som bryts ner på regional nivå och innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Från och med 2014 startar en ny programperiod som löper fram till år 2020. Ett nytt program är under utarbetande.
> Om stöden i nya landsbygdsprogrammet (via Jordbruksverket.se).

Utbetalningar av beviljade stöd inom tidigare programperiod 2007 - 2013 kommer att ske under hela 2014 och en bit in på 2015.

Den 3 september 2014 öppnades möjligheten att söka vissa stöd ur nya landsbygdsprogrammet.

Det gäller:

Ansökan via e-tjänst

Stöden i det nya landsbygdsprogrammet söks via Mina sidor på Jordbruksverket.se.

Du loggar in på Mina sidor med e-legitimation och skriver även under ansökan elektroniskt.

Kontakta oss

Torben Ericson
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Torben punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torben punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247204
Gabriella Uhrdin
Bredband
Regional utveckling
Gabriella punkt Uhrdin snabela lansstyrelsen punkt se¤Gabriella punkt Uhrdin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247341
Torbjörn Eliasson
Investeringar i jordbruksföretag
Regional utveckling
Torbjorn punkt Eliasson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torbjorn punkt Eliasson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247327
Niklas Wahlström
Stängsel mot rovdjur
Lantbruk
Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247277

Leaderområden

Leaderområden i Värmland

Leader Växtlust Värmland
Från Torsby i norr till Säffle i söder.

Leader Närheten
Omfattar en del av Vänerns kustland.

Leader Dalsland och Årjäng
Omfattar sju kommuner i sydvästra Värmland och Dalsland

Leader Värmlands BergsLAG
Berör fyra kommuner, varav endast en liten del i Örebro län och resterande i Värmlands län. 39 000 invånare bor i området. 

Om Leader på vår webbplats