Landsbygdsprogrammet och regional strategi 

Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som bryts ner på regional nivå och innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Från och med år 2014 startar en ny programperiod som löper fram till år 2020. Ett nytt program är under utarbetande.
För information om nya programperioden, se Jordbruksverket.se.

Utbetalningar av beviljade stöd inom tidigare programperiod 2007 - 2013 kommer att ske under hela 2014 och en bit in på 2015.

Kontakta oss

Torben Ericson
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Torben punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torben punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247204

Fakta

Nytt landsbygdsprogram kommer 2014!

Leaderområden

Leaderområden i Värmland

Leader Växtlust Värmland
Från Torsby i norr till Säffle i söder.

Leader Närheten
Omfattar en del av Vänerns kustland.

Leader Dalsland och Årjäng
Omfattar sju kommuner i sydvästra Värmland och Dalsland

Leader Värmlands BergsLAG
Berör fyra kommuner, varav endast en liten del i Örebro län och resterande i Värmlands län. 39 000 invånare bor i området. 

Om Leader på vår webbplats