Landsbygdsutveckling

Reginatåg vid Kristinehamns station. @Mostphotos Michael Erhardsson

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Stöd och bidrag för jordbruk, andra företag och för att utveckla landsbygden

Det finns stöd att söka i Värmlands län inom jordbruk och landsbygdsutveckling. Det finns olika stöd att söka, och syftena med stöden varierar. De kan grovt delas in i jordbrukarstöd, företagsstöd och projektstöd. Under stöd och bidrag kan du läsa mer om stöden.

 Content Editor ‭[1]‬

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

> Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (PDF) (Reviderad 2016-02-25)

 Content Editor ‭[2]‬

 Ladda ner broschyr (pdf)