Landsbygdsutveckling

Reginatåg vid Kristinehamns station. @Mostphotos Michael Erhardsson

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

> Om Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Jordbrukarstöd, företags- och projektstöd inom landsbygd och lantbruk

Det finns stöd att söka i Värmlands län inom jordbruk och lantbruk. Syftena med stöden varierar. Det finns olika stöd att söka. De kan grovt delas in i jordbrukarstöd och företags- och projektstöd.

> Lantbruk - Stöd och bidrag

Närbild fiberkabel

> Bredband på landsbygden
Samhällsplanering & kulturmiljö - Infrastruktur och IT.

För dig som söker stöd

Gå till våra stöd inom lantbruket

 Ladda ner broschyr (pdf)