Landsbygdsutveckling 

Reginatåg vid Kristinehamns station. @Mostphotos Michael Erhardsson

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

> Om Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Jordbrukarstöd, företags- och projektstöd inom landsbygd och lantbruk

Det finns stöd att söka i Värmlands län inom jordbruk och lantbruk. Syftena med stöden varierar. Det finns olika stöd att söka. De kan grovt delas in i jordbrukarstöd och företags- och projektstöd.

> Lantbruk - Stöd och bidrag

Kontakta oss

Camilla Andersson
Projektstöd landsbygdsprogrammet, Leader
Regional utveckling
Camilla punkt e punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se¤Camilla punkt e punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247320
Christina Burman
Utbetalningar ur Landsbygdsprogrammet
Regional utveckling
Christina punkt Burman snabela lansstyrelsen punkt se¤Christina punkt Burman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247322
Ingela Bönström
Fonderade bygdemedel, Kommersiell service
Regional utveckling
Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247323
Åsa Strålman
Projektstöd
Regional utveckling
asa punkt stralman snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt stralman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247337
Christina Wikström
bredband på landsbygden
Regional utveckling
Christina punkt Wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Christina punkt Wikstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247342

Närbild fiberkabel

> Bredband på landsbygden
Samhällsplanering & kulturmiljö - Infrastruktur och IT.

För dig som söker stöd

Gå till våra stöd inom lantbruket

Ladda ner broschyr (pdf)