Landsbygdsutveckling 

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Regeringen har överlämnat förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen. Därefter har kommissionen sex månader på sig att granska och godkänna programmet.

Utbetalningar av projektstöd

För närvarnade pågår avslutning av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Utbetalningar av beviljade stöd kommer att ske under hela 2014 och en bit in på 2015.

Blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats, i Webbutiken.

För ansökan och utbetalning av projektstöd ska du ladda ned:

  • Ansökan om utbetalning av projektstöd
  • Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd
  • Projektstöd kostnadssammanställning
  • Projektstöd - slutrapport
  • Godkännande publicering av personuppgiffter.

Andra blanketter kan tillkomma beroende på hur stödet är utformat.

Utbetalningar av företagsstöd

För närvarande pågår avslutning av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Utbetalningar av beviljade stöd kommer att pågå under hela 2014 och en bit in på 2015.

Blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats, i Webbutiken.

För ansökan om utbetalning av företagsstöd ska du ladda ned:

  • Ansökan om utbetalning av företagsstöd
  • Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd
  • Företagsstöd - kostnadssammanställning

 

Kontakta oss

Camilla Andersson
Handläggare
Regional utveckling
Camilla punkt e punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se¤Camilla punkt e punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247320
Christina Burman
Handläggare
Regional utveckling
Christina punkt Burman snabela lansstyrelsen punkt se¤Christina punkt Burman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247322
Anneli Alsterlind
Handläggare Landsbygdsprogrammet
Regional utveckling
anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se¤anneli punkt alsterlind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247343
Agnetha Möller Carlsson
Handläggare
Regional utveckling
agnetha punkt moller punkt carlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤agnetha punkt moller punkt carlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247338
Anne-Marie Gustafsson
Handläggare
Regional utveckling
anne-marie punkt gustafsson snabela lansstyrelsen punkt se¤anne-marie punkt gustafsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247329