Lantbruk och landsbygd 

Kvinna gåendes genom fält

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Vi hjälper dig med rådgivning och stöd

Vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare. Vi tar emot ansökningar om EU-stöd och fattar beslut inom ramen för EU:s regelverk. Länsstyrelsen arbetar för att lantbruket i länet ska bli mer miljövänligt, för att öka den ekologiska odlingen och för bevarandet av värdefulla kulturlandskap. Vidare arbetar vi för en ekonomisk och social utveckling mot en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd. Vi vill att landsbygden ska leva.

LOVA-bidrag för strukturkalkning

Du som är lantbrukare kan söka LOVA-bidrag för strukturkalkning.

> Stöd för lokala vattenvårdsprojekt.

Projektstöd och företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013 är nu stängt för nya ansökningar inom projektstöd och företagsutveckling. Länsstyrelsen arbetar nu med det nya programmet för 2014-2020.

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016.

> Följ arbetet med nytt landsbygdsprogram via Jordbruksverket.se.

När det gäller stödformer och ansökningsperioder i det nya landsbygdsprogrammet kommer vi fortlöpande att publicera nyheter och information på webbplatsen.

Kontakta oss

Roger Bergqvist
Enhetschef
Lantbruk
Roger punkt Bergqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Roger punkt Bergqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247213
Torben Ericson
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Torben punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torben punkt Ericson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247204
Bo Jonsson
Enhetschef
Regional utveckling
Bo punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Bo punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247217