Lantbruk och landsbygd

Information om hur du söker stöd och ersättning och om hur EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå.

Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras.

En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar och jordbrukarstöd inom Landsbygdsprogrammet

När det gäller stödformer och ansökningsperioder i det nya landsbygdsprogrammet publicerar vi fortlöpande nyheter och information på webbplatsen.

> Företags- och projektstöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020

> Jordbrukarstöd och bidrag inom lantbruk

> Miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Vi hjälper dig med rådgivning och stöd

Vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare. Vi tar emot ansökningar om EU-stöd och fattar beslut inom ramen för EU:s regelverk. Länsstyrelsen arbetar för att lantbruket i länet ska bli mer miljövänligt, för att öka den ekologiska odlingen och för bevarandet av värdefulla kulturlandskap.

Vidare arbetar vi för en ekonomisk och social utveckling mot en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd. Vi vill att landsbygden ska leva.

Ärenden inom mark- och fastighetsfrågor

Vi handlägger vissa frågor som rör mark och jordbruksfastigheter, bland annat förvärvstillstånd vid köp av fastighet, anmälan om att åkermark ska tas ur produktion, intyg för rätt till avdrag vid tillskottsförvärv av skogsmark, med mera.

> Mark- och fastighetsfrågor