Lantbruk och landsbygd 

Kvinna gåendes genom fält

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras.

En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Vi hjälper dig med rådgivning och stöd

Vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare. Vi tar emot ansökningar om EU-stöd och fattar beslut inom ramen för EU:s regelverk. Länsstyrelsen arbetar för att lantbruket i länet ska bli mer miljövänligt, för att öka den ekologiska odlingen och för bevarandet av värdefulla kulturlandskap.

Vidare arbetar vi för en ekonomisk och social utveckling mot en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd. Vi vill att landsbygden ska leva.

Företagsstöd och projektstöd inom Landsbygdsprogrammet

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016.

> Företags- och projektstöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

När det gäller stödformer och ansökningsperioder i det nya landsbygdsprogrammet kommer vi fortlöpande att publicera nyheter och information på webbplatsen.

> Stöd och bidrag inom lantbruk.

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
010-224 7000
 

Greppa Näringen

Logotyp för Greppa Näringen

Information för lantbruk och miljö rörande växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor.

> Kostnadsfri rådgivning - Greppa Näringen

Jordbrukarstöd 2015

Från och med i år gäller en ny jordbrukspolitik och det är därför många ändringar av stöden. 

> Om jordbrukarstöd för 2015 (Jordbruksverket.se)

Gå till våra stöd inom lantbruket