Kalender

I vår kalender hittar du kurser, seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen Värmland anordnar.

Byt månad via kalendervyn.

På grund av en uppgradering av vår webbplats kan du få felmeddelande när du anmäler dig till en kalenderaktivitet. Det gäller framför allt om du anmäler fler än en person. Trots att du får ett felmeddelande så brukar anmälningen komma in korrekt till oss.

Vill du försäkra dig om detta kan du skicka ett mejl till info.varmland@lansstyrelsen.se så återkommer vi med svar snarast.

 Landshövdingens kalender

Se schemat för aktuell månad och du kan även ladda hem tidigare scheman. 
Landshövdingens kalender