Vidareutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel utomhus - 7 april

För dig som har en behörighet för kemisk bekämpning som upphör att gälla 2016-05-31 ges nu möjlighet till vidareutbildning.

Efter genomgången vidareutbildning gäller din behörighet i fem år till.

Tid

7 april 2016 09:00-17:00

Plats

Karlstad, Karolinen konferenscenter, Våxnäsgatan 10

Kursavgift

1800 kronor exkl. moms. (kursmaterial och kaffe ingår, lunch står  kursdeltagarna för själva)

Anmälan

Senast 23 mars 2016 Anmälan görs på Jordbruksverkets webbplats: https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog