Grundkurs för användning av kemiska växtskyddsmedel utomhus - 7 mars

Kursen behandlar säker hantering av växtskyddsmedel, hälsorisker med växtskyddsmedel, spridningsteknik, risker för den yttre miljön, integrerad bekämpning samt nya lagar och förordningar. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.
Bomspruta

Målgrupp och förkunskaper

Personer som behöver använda kemiska växtskyddsmedel klass 1L och 2L inom jordbruk.

Kostnad

4000 kr + moms. Kaffe och kurslitteratur ingår. Lunch bekostas av kursdeltagarna själva. Avgiften faktureras efter kursen. Vid avanmälan senare än 1 mars tas en avgift för administration och utskickad kurslitteratur ut, a´ 350 kr.

Plats

Karlstad, Karolinen konferenscenter, Våxnäsgatan 10

Tid

7 mars, 9 mars, 14 mars och 18 mars 2016 09.00 – ca17.00

Ger följande behörigheter

Växtskyddsmedel 1L utomhus, utom betmedel

Växtskyddsmedel 2L utomhus, utom betmedel

Anmälan:

Senast den 22 feb på: https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog