Inbjudan till regional dialog kring det Nationella skogsprogrammet

Visionen för det nationella skogsprogrammet är Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Programmet tas fram i bred dialog med aktörer och intressenter som bedriver näringsverksamhet med skogen som bas.

> Dagens program (PDF)

> Inbjudan (PDF)