Workshop med Klarälvens vattenråd

Hur tar vi tillvara på våra vattenresurser? Länsstyrelsen Värmland och Klarälvens vattenråd bjuder in till en workshop den 10 oktober för att ta del av dina åsikter, kunskaper och förslag på vilka åtgärder som behövs för att uppnå en bra vattenmiljö.
vattendrag

Vårt vatten är viktigt och värdefullt, både för oss som lever här nu men även för kommande generationer. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med vattenrådet för att ta tillvara på våra vattenresurser och på ett hållbart och långsiktigt sätt jobba för att vårt vatten mår bra och håller hög kvalitet.

Men vilken är den viktigaste vattenfrågan att fokusera på för Klarälvens avrinningsområde? Vattenrådet och Länsstyrelsen vill ha hjälp att prioritera och behöver din kunskap.

Den 10 oktober bjuder vi därför in till en workshop för att få en bättre helhetsbild över hur vattnet nyttjas i länet och vilka åtgärder som är viktigast för att nå en bättre vattenmiljö. Vi informerar om hur våra vatten mår idag och du som deltar har möjlighet att bidra med kunskap, idéer och förslag på insatser. Var med och tyck till, inga förkunskaper krävs.

Workshopen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med eller är intresserad av vatten och vattenfrågor.  

 Program och inbjudan

Tid: 10 oktober klockan 9.30-12.30
Plats: Folkets hus, Forshaga

Kostnad
Workshopen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch. 

Anmälan
Anmäl dig senast den 5 oktober via anmälningsformuläret.