Seminarium: Modernismen i Bergslagen – arkitektur i fokus

Välkommen till det femte seminariet inom Bergslagssatsningens tema om Modernismen Bergslagen – arkitektur i fokus.

Vid seminariet, som hålls i Hagfors och Lesjöfors, belyser vi arbetsformer för att arbeta med lokalt förankrad samhälls-utveckling med modernismens kulturmiljöer som grund, liksom praktiska erfarenheter av planeringsarbete.

Vi möter den lilla bruksortens livsmönster och tar del av folkhemshistoria i Lesjöfors museum. Middag och övernattning äger rum i Uddeholms traditionsrika bruksmiljö.

Tid: onsdag 15 oktober 11:15-17:45
       torsdag 16 oktober 08:45-13:30 

Plats: Hagfors - Lesjöfors

Anmälan: görs på Resedesign.se

Kostnad: 950 kr inkl. moms

Mer information

 Inbjudan-Modernismen-Bergslagen-2014.pdf