Information om kommuners och ideella föreningars ansvar vid utförande av insatser till våldsutsatta 

Startar:
2012-09-13 10:00
Slutar:
2012-09-13 12:00

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en information om socialstyrelsens meddelandeblad nr2/2012, Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet med mera vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen. Informationen är ett led i det kompetensstöd som länsstyrelsen ska utgöra för socialtjänsten och de ideella föreningarna.
Inbjudna är chefer och förtroendevalda inom socialtjänst och ideella föreningar.

Ladda hem programmet här!

För att anmäla dig, klicka på anmälningsformuläret nederst på sidan. Din anmälan hamnar hos Isabel Persson på Länsstyrelsen Värmland.

Kontakta oss

Isabel Persson
Regional utveckling
Isabel punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Isabel punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247339