Björn 

Många undrar hur vanligt det är att träffa på en björn i skogen och varför björnar ibland angriper människor. Risken, eller chansen, att du träffar på en björn när du är ute och går i skogen är ytterst liten.

Foto: Elisabeth Hansson
Foto: Elisabeth Hansson

Björnen har ett mycket välutvecklat luktsinne och går undan långt innan du ser den. Oftast ser man istället björnen när man kommer åkande i bil.

Hur märker man att det finns björn i närheten?

Säkra tecken kan vara rejält utgrävda myrstackar, sönderbrutna döda träd och stubbar och klo- och bitmärken på träd i närheten. Björnens spillning lätt att känna igen - en stor hög, ofta med bärrester i.

Skador och angrepp

De flesta som möter björnar är jägare under jakt. Vid flera tillfällen har jägare angripits när de varit på jakt i björnrika trakter sent på hösten när björnarna är på väg in i ide. Björnen går då inte undan som i andra fall. Det är sällsynt att björnar dödar människor men man ska dock ha stor respekt för dessa djur som trots sitt klumpiga utseende kan komma upp i hastigheter på upp till 60 km/h.

Om du möter en björn

De allra flesta björnar går undan för människor på långt håll. När du går i björnmarker kan du ha en bjällra på ryggsäcken, prata högt eller sjunga. Om du trots allt får syn på en björn, ska du inte försöka skrämma den, utan gå därifrån lika lugnt som du kom. Om björnen upptäcker dig, visa att du har fredliga avsikter. Prata högt, men skrik inte.

> Om du möter en björn (folder, Viltskadecenter, PDF)

Mer om björnforskningen i Sverige hittar du på Skandinaviska Björnprojektets webb.

Kontakta oss

Maria Falkevik
Rovdjursansvarig
Djurskydd & Vilt
maria punkt falkevik snabela lansstyrelsen punkt se¤maria punkt falkevik snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247235