Rovdjur 

Närbild på varg

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

De fem stora skandinaviska rovdjuren är varg, lodjur, kungsörn, björn och järv. Alla dessa arter kan ses i Värmland, men det är bara de tre förstnämnda som med säkerhet föryngrar sig här. Unga hanbjörnar besöker länet regelbundet men spår av järv har bara setts vid enstaka tillfällen. 

Kontakta oss

Maria Falkevik
Rovdjursansvarig
Djurskydd & Vilt
maria punkt falkevik snabela lansstyrelsen punkt se¤maria punkt falkevik snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247235
Fredrik Wilde
Djurskydd och vilt
Fredrik punkt Wilde snabela lansstyrelsen punkt se¤Fredrik punkt Wilde snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247248

Rovdjursobservationer

s.rovobs.se - rapportera rovdjursobservationer och se var rovdjur finns i Värmland. 

För att omhänderta allmänhetens observationer har Naturvårdsverket och Rovdata i Norge utvecklat den gemensamma databasen SKANDOBS.se, där vem som helst kan rapportera observationer av stora rovdjur.

Följ rovdjursbloggen

Följ vår rovdjursblogg