Anmälan misskötsel av djur

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av våra tama djur. Du kan anmäla via telefon, brev eller webbanmälan. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Din anmälan skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden och får ett eget diarienummer. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Vill du vara anonym när du gör anmälan?

Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är allmän handling som kan bli offentlig. Det innebär att alla som vill får ta del av anmälan. Den som blir anmäld har också rätt att se anmälan, vilket innebär att denna person får veta vem du är om du lämnar uppgifter till oss så som ditt namn, e-postadress eller liknande. Därför ska du inte använda formuläret här på webbplatsen för att skicka in uppgifterna om du vill vara anonym. Istället kan du

  • ringa till oss anonymt till Länsstyrelsens djurskyddstelefon 010-224 71 20
  • skicka ett anonymt brev.

Om du ringer till oss så berätta inte vad du heter utan säg att du vill vara anonym

Uppgifter som du måste lämna vid anmälan

Om Länsstyrelsen ska kunna ta emot din anmälan måste du fylla i de obligatoriska fälten i webbanmälans formulär, dessa uppgifter är markerade med (*). För att kunna utföra en djurskyddskontroll måste djurhållarens namn och adress framgå samt vart djuren finns. Lämna så utförlig information som möjligt om djurens förhållanden samt andra uppgifter som kan vara betydelsefulla för att utföra en djurskyddskontroll. Om du inte lämnar tillräckliga uppgifter kan Länsstyrelsens djurskyddshandläggare tyvärr inte göra någon kontroll av djurhållningen.

Obefogade anmälningar

Lagstiftningens krav kan ibland skilja sig från personliga åsikter om hur djur ska skötas. Ungefär hälften av de anmälningar som kontrolleras per år är obefogade och det kan konstateras att djurhållningen uppfyller lagkraven. Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer lägger en stor del av sin arbetstid på dessa kontroller, tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa. Om du tänker göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring då först och rådgör med en djurskyddshandläggare. En anmälan som kommer till Länsstyrelsen prioriteras olika beroende på hur allvarlig den är.

Anmälan ska gälla djur eller djurhållare i länet

Observera att anmälan måste gälla djur och djurhållare i Värmlands län. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, var snäll och kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Lista och länkar till alla länsstyrelser

Vid akuta ärenden kontakta polisen

 Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå ett djur, kontakta i stället polisen för anmälan om djurplågeri, på telefonnummer 114 14.

 Anmälan misskötsel av djur

Djurskyddstelefon

010-224 71 20

 

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Telefontider:
Tis - Fre: 09:00 - 12:00 

Övrig tid, ring polisen 114 14 (akuta anmälningar).

Vid pågående misshandel av djur ring 112!

För allmänna frågor

djurskydd.varmland
@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47
veterinar.varmland
@lansstyrelsen.se

 

 Anonym anmälan

Tänk på följande:

  • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.
  • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.