Tillstånd att hantera särskilt farliga kemiska produkter (e-tjänst)

Försäljning och privat hantering av vissa farliga kemikaliska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Här får du information om hur du gör för att söka tillstånd för att hantera särskilt farliga kemiska produkter.

Kemikalietillstånd - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

För yrkesmässig överlåtelse, till exempel försäljning, samt privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs och gäller i högst fem år.

Vem kan ansöka?

Företag som säljer eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter produkterna. Privatpersoner som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Vad kostar det?

 Innan Länsstyrelsen gör tillståndsprövningen ska ansökningsavgiften vara betald. Om du skickar din ansökan via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan. Om du väljer att skriva ut din ansökan ser du uppgifter om kontonummer på utskriften.

Ansökningsavgifterna är följande:

  • Yrkesmässig överlåtelse: 2 300 kronor
  • Privat hantering: 700 kronor

Utöver firmanamn, märk avin med ordet kemikalietillstånd och VHT 561.  

Läs mer om yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter.