Stöd till solceller 

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Solel/solvärmehybrider är en speciell typ av solcellsmodul där solcellerna kyls med ett medium och värmen tas tillvara i form av varmvatten. Denna typ av solceller ger en högre total verkningsgrad men en lägre elverkningsgrad.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna svarar på frågor om stödet och tar emot och hanterar ansökningar.

Kommunernas energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och bidrag.

Energimyndigheten svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel och tillhandahåller månadsrapporter för solcellsstödet.

Ansökan ska göras på särskild blankett som du hämtar via Energimyndigheten.se.

 

Kontakta oss

Karin Fast Aronsson
Plan, infrastruktur och bostad, Samhällsbyggnad
Karin punkt Fast punkt Aronsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Fast punkt Aronsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247295