Stöd till solceller 

Stödet avser solceller och inte solfångare eftersom dessa omfattas av solvärmestödet. Solel-/solvärmehybrider är en speciell typ av solcellsmodul där solcellerna kyls med ett medium och värmen tas tillvara i form av varmvatten. Denna typ av solceller ger en högre total verkningsgrad men en lägre elverkningsgrad.
Ansökan ska göras på särskild blankett som finns på Energimyndighetens webbplats.

Kontakta oss

Magnus Ahlstrand
Plan- och bostadshandläggare
Plan, infrastruktur och bostad, Samhällsbyggnad
Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247290