Radonbidrag 

Du kan få bidrag för att sanera din villa från radon om radonhalten överstiger 200 Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Mätningen av radonhalten ska göras så att ett årsmedelvärde kan anges. Du måste äga och bo i huset för att du ska få bidrag. Observera att du inte får påbörja några åtgärder innan du ansöker om bidrag.
Ansökan ska göras på särskild blankett som finnspå Boverkets webbplats.

Kontakta oss

Magnus Ahlstrand
Plan- och bostadshandläggare
Plan, infrastruktur och bostad, Samhällsbyggnad
Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247290