Investeringsstöd till äldrebostäder 

Regeringen bereder för närvarande ett nytt investeringsstöd till bostäder för äldre. Vi uppdaterar denna sida när vi har information om det nya stödet.
Projektet ska vara färdigt inom två år räknat från dagen för påbörjandet. När projektet är färdigt ska du ansöka om utbetalning.  

Kontakta oss

Magnus Ahlstrand
Plan- och bostadshandläggare
Plan, infrastruktur och bostad, Samhällsbyggnad
Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247290