Investeringsstöd till äldrebostäder 

Ansökan ska göras på särskild blankett som finns på Boverkets webbplats.

Kontakta oss

Magnus Ahlstrand
Plan- och bostadshandläggare
Plan, infrastruktur och bostad, Samhällsbyggnad
Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247290