Investeringsstöd till äldrebostäder 

För investeringsstöd till äldrebostäder gäller att du måsta ha påbörjat byggnadsprojektet senast den 31 december 2014. Du ska ansöka om stöd hos länsstyrelsen senast sex månader efter det att byggnadsprojektet påbörjades.

Projektet ska vara färdigt inom två år räknat från dagen för påbörjandet. När projektet är färdigt ska du ansöka om utbetalning. Din utbetalningsansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter färdigställandet.

Ansökan ska göras på särskild blankett som finns på Boverkets webbplats.

 

Kontakta oss

Magnus Ahlstrand
Plan- och bostadshandläggare
Plan, infrastruktur och bostad, Samhällsbyggnad
Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247290