Investeringsstöd till äldrebostäder

Regeringen bereder för närvarande ett nytt investeringsstöd till bostäder för äldre. Vi uppdaterar denna sida när vi har information om det nya stödet.
Projektet ska vara färdigt inom två år räknat från dagen för påbörjandet. När projektet är färdigt ska du ansöka om utbetalning.