E-tjänster och blanketter för tillstånd, stöd eller anmälan

Här hittar du alla våra blanketter och e-tjänster till olika stöd- och bidragsformer samt anmälningar för tillstånd. Du kan söka eller filtrera på ämne och typ.
  Filtrera på bokstav
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 0-9

 Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark 

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljön

 Frågor kring e-tjänster?

Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

etjanstsupport@lansstyrelsen.se

 Stödguiden Jordbruksverket

Närbild av grep tillsammans med Jordbruksverkets  logotyp 

Stödguiden är stängd

Vi hänvisar istället till Stöd för dig på landsbygden (Jordbruksverket.se)

Stödguiden vänder sig till dig som funderar på att starta eller redan har ett företag på landsbygden. Stödguiden hjälper dig hitta vilka stöd du kan söka.