Kyrkomiljö - ändring av kyrkobyggnad eller inventarier 

 Ansökan om tillstånd enligt 4 kap 3 § och 4 kap 9 § KML

Kontakta oss

Erika Hedenskog
Kulturmiljö, Samhällsbyggnad
Erika punkt Hedenskog snabela lansstyrelsen punkt se¤Erika punkt Hedenskog snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247298