Dispens från fridlysningsbestämmelserna 

i 4-9 § Artskyddförordningen (2007:845). I Artskyddsförordningen regleras fridlysningsbestämelserna. Förbuden gäller allt från att döda, fånga, eller störa fåglar och vissar andra djur samt samla, gräva upp och på annat sätt skada vissa växter eller växtdelar.

Förbuden gäller även vissa mossor, lavar, svampar och alger.

Mer information om fridlysta arter finns på http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8600/978-91-620-8605-3/

 

Blankett är i Word och ifyllningsbar till utskrift.

Kontakta oss

Torbjörn Nilsson
Naturvård
Torbjorn punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torbjorn punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247483
070-6018490