Dispens från fridlysningsbestämmelserna 

I Artskyddsförordningen regleras fridlysningsbestämelserna. Förbuden gäller allt från att döda, fånga, eller störa fåglar och vissa andra djur samt samla, gräva upp och på annat sätt skada vissa växter eller växtdelar.

Förbuden gäller även vissa mossor, lavar, svampar och alger.

Mer information om fridlysta arter finns på http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8600/978-91-620-8605-3/

Blankett är i Word och ifyllningsbar till utskrift.

Kontakta oss

Per Gustafsson
Miljöskydd & Förvaltning
Per punkt Gustafsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Per punkt Gustafsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247357
Julie Witwicki Carlsson
Naturvårdshandläggare
Miljöskydd & Förvaltning
Julie punkt Witwicki punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Julie punkt Witwicki punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247370