Dispens från fridlysningsbestämmelserna

I Artskyddsförordningen regleras fridlysningsbestämelserna. Förbuden gäller allt från att döda, fånga, eller störa fåglar och vissa andra djur samt samla, gräva upp och på annat sätt skada vissa växter eller växtdelar.

Förbuden gäller även vissa mossor, lavar, svampar och alger.

Mer information om fridlysta arter finns på http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8600/978-91-620-8605-3/

Blankett är i Word och ifyllningsbar till utskrift.