Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

To find publications in other languages, use the text field here and search by name.

Urval: Miljö & klimat, Tillståndet i miljön, 2009Rensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • Bottenfauna i Värmlands län 2008- Rapporten finns att ladda hem i fyra delar

  Bottenfaunaundersökningarna visar att den biologiska måluppfyllelsen var fortsatt hög i sjöarna men något lägre i vattendragen. Resultaten visar att nära 83 % av de kalkade lokalerna bedömdes tillhöra de högsta klasserna ”nära neutralt” och ”måttligt surt”. Vid 15 av de kalkade lokalerna (14,4 %) bedömdes förhållandena vara sura med avseende på bottenfaunan och tre kalkade lokaler bedömdes som my ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfaunarapport_2008_del1 (4 MB)

  Rapport del 2 (3 MB)

  Rapport del 3 (3 MB)

  Del 2 bilaga 2-4 (1 MB)

 • Lövträdsrika landskap kartdel CUWX

  LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP
  -en inledande analys av särskilt lövträdsrika områden i
  Värmlands, Västra Götalands, Västmanlands, Dalarnas,
  Gävleborgs och Uppsala län samt fastlandsdelen av Kalmar län

  Kartdel: Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Rapport_Lovtradsrika_landskap_Kartdel_CUWX_2008_9d (6 MB)

 • LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP Text- och tabelldel

  LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP

  -en inledande analys av särskilt lövträdsrika områden i Värmlands, Västra Götalands, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län samt fastlandsdelen av Kalmar län
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Rapport_Lovtradsrika_landskap_Text_och_tabelldel_2 (745 kB)

 • Kiselalger som surhetsindikator inom kalkningens effektuppföljning

  - Ett nytt alternativ inom biologisk provtagning i uppföljningen.
  Biologiska provtagningar i form av bottenfaunaprovtagningar har genomförts inom kalkningsverksamhetens uppföljningsprogram under en lång rad år. Resultaten av dessa hjälper till vid bedömning av surhetsförhållanden och hur framgångsrik kalkningen varit, men ger också ofta motstridiga resultat. I Värmlands län har under 2007 ett te ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Kiselalgsrapport_2008_25 (2 MB)

 • Bottenfauna i Värmlands län 2006

  I Värmlands län har det pågått kalkningsinsatser sedan slutet av 1970-talet i syfte att motverka effekter av försurning i sjöar och vattendrag. Denna rapport är ett led i effektuppföljningen av kalkningsverksamheten i länet. Bottenfaunaundersökningar har genomförts i de kalkade vattendragen sedan 1992. Föreliggande undersökning syftar främst till att, utifrån bottenfaunan i rinnande vatten och i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfaunarapport_2008_36_webb (9 MB)

  Beställ publikation

Träffar per publikationstyp

Författningssamling

Länsstyrelsen ger ut författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Trafikverket har utfärdat.
Våra författningar >>