Dis och dimma över skogsparti som möter strandlinjen vid en sjö.

Nyheter