Lyssna och stöd vid telefonsamtal

Genom att aktivera verktyget Talande Webb Plus kan du få text uppläst och visuellt markerad.

Talander Webb Plus

Om du klickar på länken nedan öppnas ett verktygsfält som gör att du kan peka och få menyer och innehåll uppläst samtidigt som du får en visuell återkoppling. De viktigaste funktionerna du kan göra med lyssnafunktionen:

  • Peka på texten och lyssna – skumläsa och navigera
  • Läsa html, pdf, word och flash
  • Använda textremsa, förstora och ändra färg på texten
  • Göra egna inställningar av läshastigheten
  • Spara till mp3 för att repetera informationen senare

Vill du avaktivera Talande Webb Plus klickar du på aktiveringslänken igen eller så klickar du på stängningskrysset i verktygsfältet.

 Talande webb

Teletal - för dig som behöver stöd vid telefonsamtal

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 8 21 11 19.

Öppettider:
Måndag - fredag klockan 08:00-20:00.
Lördag – söndag och helgdag klockan 12:00-16:00.

Mer via: http://www.teletal.se/

Tjänsten är kostnadsfri.

En tolk följer med i samtalet och hjälper dig:

  • Tolka otydligt tal och svåra ord
  • Ge stöd för minnet - Anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig
  • Hjälper dig genom telefonväxlar
  • Är en trygghet och ett stöd för dig

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk.Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator, bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon.

http://www.bildtelefoni.net/ 

Texttelefoni

Förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för dig som är döv, hörselskadad eller talskadad att kommunicera med Länsstyrelsen. Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess.Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta.  

http://www.texttelefoni.se/