Biodling

Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar och att främja produktionen och saluföringen av honung.

Länsstyrelsen i Stockholm har ansvaret

Från och med den 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen i Stockholm över ansvaret för bitillsynen även för Gotlands, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län.

Anledningen är att regeringen har beslutat att vissa delar av länsstyrelsernas verksamheter ska koncentreras till ett mindre antal länsstyrelser. Stockholms län är ett av dessa län. Syftet är att nå en högre effektivitet, få en mer rationell användning av resurser och stärka rättssäkerheten.

För dig som biodlare innebär förändringen att du ska skicka din anmälan om uppställningsplats till Länsstyrelsen i Stockholms län. För dig som är bitillsynsman innebär förändringen att det är Länsstyrelsen i Stockholms län som förordnar dig, inrättar distrikt och som du ska vända dig till i bitillsynsärenden.

 Frågor om bitillsyn sköts av Länsstyrelsen i Stockholms län

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.