Nordansjö - fäbodstintor och kolare

Nordansjö
Vill du vandra i reslig barrskog och uppleva stillheten vid en enslig myr, spana på bäverhyddor eller kanske ta en roddtur på en liten sjö? Då ska du styra kosan till Nordansjö, det är en trivsam och omväxlande plats, som man gärna återvänder till.

Naturreservatet Nordansjö breder ut sig kring en gammal övergiven fäbod. Av fäboden återstår endast en ruin men de öppna ängarna finns kvar och skogen bär spår av att kreaturen har gått där på bete. Myrmarkerna skapar ett fuktigt klimat som gynnar många svampar och mossor som trivs på kullfallna träd och gamla stubbar. Här och där i skogen hittar man gamla vägar och stigar som visar att skogsbygden inte alltid varit lika öde och folktom som idag.

Invid Hundsjön, strax utanför reservatet, finns några upprustade fäbodar där det går bra att äta sin matsäck och t o m övernatta. Runt den lilla sjön leder en vandringsstig, där man bland annat kommer förbi en bäverhydda. I sjön finns också en roddbåt med flytvästar som besökare gärna får låna. Allt detta ansvarar Nora församling för.

Gå också gärna en bit på Kyrkstigen, följer du den norrut kommer du snart till kolningsplatsen Mässmyr med resterna av en kolbotten och en uppbyggd kolarkoja. Där kan du släcka törsten i en klar och kall källa.

Nordansjö har ett rikt växt- och fågelliv. Visa hänsyn för allt det levande, liksom varsamhet för allt det som så generöst är iordningställt av eldsjälar i bygden!