Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att uppnå en långsiktigt hållbar och effektiv förvaltning och utveckling av våra havsområden. Sverige kommer att få tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanen för Bottniska viken omfattar Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Norrbotten och Västerbottens län.

Den 15 februari 2018 kommer havsplanerna för Sveriges hav på samråd.  Uppsala län är det sydligaste länet i planområdet Bottniska viken.

Tidplan för havsplaneringen

​15 feb. - 15 aug 2018

Dialogmöte i Gävle 26 mars

  • Samråd om havsplanen
  • Dialogmöte prel. datum 26/3 i Gävle. Veckan innan ordnas fler möten inom Bottniska vikens planområde
Vinter/Vår 2019
  • ​Förslag bearbetas av HaV efter samråd
  • Granskning av förslag till havsplan genomförs
2019
  • ​Förslag bearbetas efter granskning
  • Förslag till havsplan lämnas till regeringen som fattar beslut senast 2021

 

 HaV beskriver hela processen i sin färdplan. Här kan du läsa mer om samråden och varför det är viktigt att delta.

Om havsplanering

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplanområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.  Syftet med den statliga havsplaneringen är att visa hur havet kan användas effektivt och hållbart nu och i framtiden. Planeringen görs tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner, bransch- och intresseorganisationer. Länsstyrelserna har rollen att stödja och underlätta kommuners och regioners deltagande i havsplaneringen. Regeringen ska fatta beslut om havsplanerna senast 2021. Havsplanerna blir vägledande för kommunernas översiktsplanering och vid tillståndsprövningar.

Havsplanområde 

En plan där många intressen ska samsas

Det är många intressen som ska samsas om havet. I arbetet med havsplanerna vägs olika intressen mot varandra. Samtidigt finns det en rad mål som den statliga havsplanen ska förhålla sig till. Det övergripande målet är en hållbar användning av haven, nu och i framtiden

Kustkommuner har en nyckelroll

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala utvecklingsområden. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och vice versa. Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I vissa delar kommer den statliga havsplanen och kommunernas översiktsplaner att överlappa.

När havsplanen är beslutad ska den ge vägledning i planeringen och användningen av havet. Havsplanen gäller för flera år framåt.

Överlappning av planerFörankring och delaktighet är viktigt för länsstyrelsen. Vi behöver inhämta kunskap från kommunen för att lyckas med havsplaneringen. Vi vill att alla berörda ska ha deltagit i att ta fram havsplanen och ha tagit sin del av ansvaret. Klicka på bilden för att se en större version. 

Planeringsunderlag för havsplanering

Kommunen har ofta eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling. Här hittar du våra övriga tips:

Om havsplaneringen i Sverige

"Havsplanering är en demokratisk process med utgångspunkt i ekosystemansatsen". Läs mer om havsplanering på HaV:s hemsida.

> Svensk havsplanering

Vad är havsplanering, varför havsplanerar Sverige och vad är en havsplan? Havs- och vattenmyndigheten har mer information om Sveriges havsplanering.

Illustrationer: Havs- och vattenmyndigheten