Bredband

Bredbandskablar

Länsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnaden. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med offentligt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet till bredband.

Samordning och samverkan kring bredband
Regeringen har avsatt medel för regionala bredbandskoordinatorer i varje region. De regionala bredbandskoordinatorerna ska verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i länet.

Länets regionala bredbandskoordinator heter Lovisa Neikter och sitter på Region Uppsala.

Lovisa Neikter, Tel: 018-617 41 84,
E-post: lovisa.neikter@regionuppsala.se