Slottsbiografen

Slottsbiografen

Slottsbiografen med sin imponerande inredning är en av Sveriges äldsta bevarade biografer. Både huset och biografen är personhistoriskt intressanta genom sina kopplingar till regissören Ingmar Bergman och skådespelerskan Viveca Lindfors.

Bostadshuset med Slottsbiografen ritades av arkitekten Viktor Holmgren. Huset uppfördes 1913–1914 av Upsala Fabriks- och Hantverksförening. Redan innan huset byggdes fanns ett hus på tomten med en biograf, men det huset revs. Den moderna Slottsbiografen invigdes 26 oktober 1914 med stumfilmen ”Stormfågeln” i regi av Mauritz Stiller.

Slottsbiografens inredning

Biografens inredning imponerade stort på besökarna vid premiären. Väggarna i salen var försedda med en hög furupanel i olivgrön färg. Längs ena långväggen fanns stora rundbågade fönster. I taket hängde lampkronor av smidesjärn och till höger om scenen stod en Malmsjöflygel, som ackompanjerade stumfilmerna. Salens väggmålningar var utförda av målerifirman Bröderna Lindgren i Uppsala. Även Uppsalakonstnären Gusten Widerbäck engagerades i utsmyckningen av salen. Han målade olika motiv, hämtade från de medeltida hantverksskråna. Slottsbiografen har förändrats ett flertal gånger under åren. Redan på 1920-talet sattes de stora rundbågade fönstren igen och väggen försågs i stället med målningar och paneler, på samma sätt som salen i övrigt. När ljudfilmen hade premiär i staden år 1929, ställdes större krav på akustiken. Detta ledde till en modernisering under 1930-talet och all panel kläddes med ljus väv, enligt funktionalismens ideal. Här kan du läsa mer om Slottsbiografens historia.

Nypremiär

I början av 1990-talet gjordes en omfattande restaurering av biografen. Lokalen återställdes i sitt ursprungliga skick och utrustades med modern teknik. I januari 1995 återinvigdes Slottsbiografen och Uppsalaborna kan nu åter se både ljud- och stumfilm i den anrika lokalen.

Ingmar Bergman

Slottsbiografen kom att spela en stor roll i filmskaparen Ingmar Bergmans (1918–2007) unga år. Han föddes i Uppsala och tillbringade stora delar av sin barndom hos sin mormor i huset på Trädgårdsgatan. Huset låg endast ett kvarter från Slottsbiografen. Ingmar Bergman var en flitig gäst på biografen, både i salongen och i maskinrummet. Här fick han sin första inblick i filmens värld. Här kan du läsa mer om Ingmar Bergman.

Viveca Lindfors

I huset där Slottsbiografen ligger föddes skådespelerskan Viveca Lindfors (1920–1995) en av Sveriges internationellt mer kända skådespelerskor. Här bodde hon med sin familj under de första åren av sitt liv.

Varför är Slottsbiografen byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Slottsbiografen handlar det framför allt om att:

  • Byggnaden med sin putsade fasad och burspråk är liksom Slottsbiografens inredning väl bevarade exempel på den sena jugendstilens arkitektur och inredningskonst.
  • Slottsbiografen har varit en samlingspunkt och spelat en stor roll i Uppsalabornas kultur- och nöjesliv.
  • Slottsbiografen kom att spela en stor roll i filmskaparen Ingmar Bergmans unga år. Detta tillsammans med det faktum att en av Sveriges mer internationellt kända skådespelerskor, Viveca Lindfors, är född i huset bidrar till husets personhistoriska värde.

 

 Fakta

Adress Nedre Slottsgatan 6B

Byggt 1914

Arkitekt Viktor Holmgren

Ägare Upsala Fabriks- och Hantverksförening

1994 Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Här kan du läsa hela byggnadsminnesbeslutet och vilka skyddsbestämmelser som gäller.