Boende 

Länsstyrelsens kampanjbild för ökad radonsanering
Foto: Ylva Englund

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder, radonsanering av småhus samt energibidrag för bostadshus och vissa lokaler. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

I arbetet ingår att

  • informera och besluta om statliga stöd
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
  • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
  • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
  • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.

Kontakta oss

Tomas Östlund
Samhällsutvecklingsenheten
Tomas punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233386
Anders Blomqvist
Samhällsutvecklingsenheten
Anders punkt Blomqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Anders punkt Blomqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233225