Boende 

Länsstyrelsens kampanjbild för ökad radonsanering
Foto: Ylva Englund

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder, radonsanering av småhus samt investeringsbidrag till solceller. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

I arbetet ingår att

  • informera och besluta om statliga stöd.
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen.
  • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket.
  • Sammanställa en regional analys av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen till Boverket.
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag.

Just nu aktuella regeringsuppdrag inom boende:

Hemlöshet
Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i uppdrag att ge kommunerna stöd och råd i arbetet med att motverka hemlöshet, i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas av vräkning. Uppdraget genomförs inom ramen för det stöd som länsstyrelsen ger kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383). Uppdraget löper från den 1 januari 2012 till den 31 januari 2015.

 

Kontakta oss

Tomas Östlund
Samhällsutvecklingsenheten
Tomas punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233386
Anders Blomqvist
Samhällsutvecklingsenheten
Anders punkt Blomqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Anders punkt Blomqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233225