Arkeologiska upphandlingar

Här annonseras upphandlingar av större arkeologiska utredningar och undersökningar i länet.

​Enköping, kvarteret Traktören

Länsstyrelsen genomför en upphandling av arkeologisk undersökning med anledning av att Enköpings kommun planerar att bebygga två centralt belägna fastigheter i kvarteret Traktören, Centrum 13:5 och 13:6, i Enköping. Fastigheterna ligger inom ramen för stadslagret Enköping 26:1. Anbud ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 19 april 2017. Läs mer om arkeologisk upphandling i Enköping.

 Kontakta oss

Frågor kring aktuella upphandlingar ska endast ställas per e-post enligt instruktioner för varje upphandling.

Svar på inkomna frågor publiceras löpande på sidorna för de berörda upphandlingarna.