Arkeologi och fornlämningar 

Uppsala län är ett av de fornlämningsrikaste områdena i landet. Tillsammans med andra historiska källor speglar fornlämningarna både landets och länets historia.

Fornlämningar och fornminnesskydd

Uppsala läns fornlämningar spänner över tiden från äldre stenålder till historisk tid. De utgörs av odlingslandskap, boplatser, gravfält, fornborgar och skeppsvrak, men också tidiga rituella och administrativa centra såsom Gamla Uppsala. Cirka femtio fornlämningsområden vårdas genom Länsstyrelsens försorg i Uppsala län. Områdena är lättillgängliga och har informationsskyltar.

Uppdragsarkeologiska undersökningar

Undersökare som vill utföra uppdragsarkeologiska undersökningar i länet måste årligen anmäla intresse för detta hos Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om arkeologiska undersökningar.

Kontakta oss

Tina Fors
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
Tina punkt Fors snabela lansstyrelsen punkt se¤Tina punkt Fors snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233248
Tony Engström
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
tony punkt engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤tony punkt engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233243
Ylva Stenqvist Millde
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
ylva punkt stenqvist punkt millde snabela lansstyrelsen punkt se¤ylva punkt stenqvist punkt millde snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233347
Lennart Swanström
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
Lennart punkt Swanstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt Swanstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233351
Ann Luthander
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
Ann punkt Luthander snabela lansstyrelsen punkt se¤Ann punkt Luthander snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233404

Läs mer om utgrävningarna i Gamla Uppsala

Läs mer om Arkeologiskt Program Uppsala