Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Verksamheter med miljöpåverkan, Broschyrer/foldrarRensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • Information om anmälan av vattenverksamhet

  Med vattenverksamhet avses åtgärder som
  antingen syftar till att förändra vattnets djup
  eller läge, avvattnar mark, leder bort
  grundvatten eller ökar grundvattenmängden
  genom tillförsel av vatten. Även åtgärder som
  härrör till uppförande, ändring, lagning eller
  utrivning av dammar eller andra anläggningar,
  samt fyllning och pålning i vattenområden
  klassas som vattenverksamhet.
  F ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Information om anmälan av vattenverksamhet (76 kB)

 • Anmälningspliktiga vattenverksamheter

  För vissa vattenverksamheter ska det istället för tillstånd krävas att verksamheterna har anmälts innan de påbörjas. Från och med den 15 maj 2007 omfattas vissa vattenverksamheter av anmälningsplikt. Anmälan ska göras till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Enligt 11 kap. 15 § miljöbalken är vissa rensningar anmälningspliktiga till länsstyrelsen. Här beskrivs vilka vattenverksamheter som omf ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Anmälningspliktiga vattenverksamheter (70 kB)

 • Miljömål för Uppsala län 2008-2010

  Meddelandeserien 2008:15.

  Ett faktablad med de miljömål som gäller för Uppsala län år 2008-2010. Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta för att nå dessa mål. Vår förhoppning är att länets kommuner, företag och andra aktörer också tar stöd i målen i sitt fortsatta miljöarbete.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Energi, Kulturreservat, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Miljömål för Uppsala län 2008-2010 (1 MB)

 • Vägledning för dig som vill muddra

  Meddelandeserien 2005:9.

  I denna skrift har Länsstyrelsen i Uppsala län sammanställt en del viktig information till dig som vill muddra, vad som gäller enligt lagen och framför allt varför vi ska vara försiktiga vid muddringar. Läs igenom häftet och hör sedan gärna av dig till oss!
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2005

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Vägledning för dig som vill muddra (306 kB)

 • Förorenad mark – syns inte men finns

  Om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser.

  Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

  På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan utgöras av mark, ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Förorenad mark – syns inte men finns (1 MB)