Skötselplan för Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och Lötenkullen

Löpnummer:
6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Meddelandeserien 2012:6

Syftet med skötselplanen är att få en långsiktig och sammanhållen skötsel för området som gynnar både natur- och kulturmiljövärden. Planen är vägledande och inte juridiskt bindande och är beroende av att myndigheter och markägare har tillgång till de resurser som krävs.
Kommentar: