Miljötrycket nr 01 2012

Löpnummer:
01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Miljötrycket kommer ut med ca 4 nummer per år. Vi tar upp nyheter brett inom miljö, bla naturvård, miljöskydd, beredskap, vattenvård, klimat, energi, samhällsplanering, rovdjursförvalting, miljömål mm.
Kommentar: