The Rise of Systematic Biology, tentativ nominering

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
34
"The Rise of Systematic Biology - an International Initiative in the Time of Linnaeus", dokument med information inför placeringen på Sveriges lista över tentativa (preliminära) världsarv hos UNESCO (på engelska).
Kommentar: