Screening of pesticides at golf courses and in urban areas 

Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
104 
Förekomsten av bekämpningsmedel i miljön har undersökts genom screening. Undersökningen var indelad i tre delprogram: golfbanor, bostadsområden och tätorter, samt viss yrkesmässig användning. 19 länsstyrelser deltog i undersökningen. I Uppsala län togs prover i Fyrisån i syfte att identifiera om användningen av bekämpningsmedel i urbana områden som parker och villaträdgårdar medför en påverkan på omgivande miljö.

Kontakta oss

Linnéa Vemhäll
Miljöutredare
Naturmiljöenheten
Linnea punkt Vemhall snabela lansstyrelsen punkt se¤Linnea punkt Vemhall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233407