Inventering av rödlistade vildbin i Uppsala län

Löpnummer:
7
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publicerad:
2010
Sidantal:
104
Meddelandeserien 2010:7

Rapport från inventering av rödlistade vildbin 2007-2008.
Kommentar: