Inventering av rödlistade vildbin i Uppsala län 

Löpnummer:
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712 
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
104 
Meddelandeserien 2010:7

Rapport från inventering av rödlistade vildbin 2007-2008.