Fiske i skyddsvärd marin natur

Löpnummer:
5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publicerad:
2009
Sidantal:
68
Meddelandeserien 2009:5

Sammafattande resultat från enkätundersökningar
om fritidsfisket längs kusten från Uppsala till Norrbottens län. Syftet var att belysa fiskets omfattning, värderingar rörande fiske, konflikter i samband med fiske samt förvaltningen av fisket.
Kommentar: