Miljömål för Uppsala län 2008-2010 

Löpnummer:
15 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6594 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
Meddelandeserien 2008:15.

Ett faktablad med de miljömål som gäller för Uppsala län år 2008-2010. Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta för att nå dessa mål. Vår förhoppning är att länets kommuner, företag och andra aktörer också tar stöd i målen i sitt fortsatta miljöarbete.