Miljömål för Uppsala län 2008-2010

Löpnummer:
15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6594
Publicerad:
2008
Sidantal:
4
Meddelandeserien 2008:15.

Ett faktablad med de miljömål som gäller för Uppsala län år 2008-2010. Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta för att nå dessa mål. Vår förhoppning är att länets kommuner, företag och andra aktörer också tar stöd i målen i sitt fortsatta miljöarbete.
Kommentar: