Grunda havsvikar längs Sveriges kust 

Löpnummer:
16 
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
72 
Meddelandeserien 2008:16.

Mellanårsvariationer i undervattensvegetation
och fiskyngelförekomst i grunda marina områden längs Sveriges kust.
Övriga relaterade filer:

Kontakta oss

Ingrid Wänstrand
Marinekolog och havsmiljöutredare
Naturmiljöenheten
Ingrid punkt Wanstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingrid punkt Wanstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233380