Grunda havsvikar längs Sveriges kust

Löpnummer:
16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publicerad:
2008
Sidantal:
72
Meddelandeserien 2008:16.

Mellanårsvariationer i undervattensvegetation
och fiskyngelförekomst i grunda marina områden längs Sveriges kust.
Kommentar: