Bostadssubventioner - Volymer och bidragsunderlag - Helårsöversikt 2000 - 2008 

Löpnummer:
25 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
14 
Meddelandeserien 2008:25.

Länsstyrelsen gör varje år en uppföljning av de statliga stöd som ges i länet i form av subventioner till bostadsbyggande, förbättringar av bostadsmiljöer och lokaler.

Uppföljningen för året 2008 redovisas i denna rapport, vilken beskriver bidragsvolymen men även bl. a. bostadsbyggandet för hyres- och bostadsrätter under åren 2000 – 2008.