Bostadssubventioner - Volymer och bidragsunderlag - Helårsöversikt 2000 - 2008

Löpnummer:
25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
14
Meddelandeserien 2008:25.

Länsstyrelsen gör varje år en uppföljning av de statliga stöd som ges i länet i form av subventioner till bostadsbyggande, förbättringar av bostadsmiljöer och lokaler.

Uppföljningen för året 2008 redovisas i denna rapport, vilken beskriver bidragsvolymen men även bl. a. bostadsbyggandet för hyres- och bostadsrätter under åren 2000 – 2008.
Kommentar: