Gräsö skärgård en sammanställning av naturvärden 

Löpnummer:
2004:1 
Diarienummer:
501-14828-03 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6594 
Publiceringsår:
2004 
Sidantal:
35 
Rapporten är resultatet av ett praktikarbete som författarna gjorde kring årsskiftet 2002-2003 här på Länsstyrelsen.
Det ger en möjlighet för en bredare läsekrets att orientera sig om delar av det material och underlag som finns om Gräsö skärgård och framför allt dess undervattensmiljöer.