Gräsö skärgård en sammanställning av naturvärden

Löpnummer:
2004:1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6594
Publicerad:
2004
Sidantal:
35
Rapporten är resultatet av ett praktikarbete som författarna gjorde kring årsskiftet 2002-2003 här på Länsstyrelsen.
Det ger en möjlighet för en bredare läsekrets att orientera sig om delar av det material och underlag som finns om Gräsö skärgård och framför allt dess undervattensmiljöer.
Kommentar: