Biologisk mångfald miljöövervakning i Uppsala län 

Löpnummer:
2004:17 
Diarienummer:
502-7061-97 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6594 
Publiceringsår:
2004 
Sidantal:
121 
Länsstyrelsen har med stöd av regionala miljöövervakningsmedel från Naturvårdsverket sammanställt ett underlag för långsiktig övervakning av biologisk mångfald inom programområdena Kust och Hav, Sötvatten, Våtmarker, Skog, Jordbruksmark samt Landskap.

Kontakta oss

Linnéa Vemhäll
Miljöutredare
Naturmiljöenheten
Linnea punkt Vemhall snabela lansstyrelsen punkt se¤Linnea punkt Vemhall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233407