Upphandlingar

Upphandling, Foto: Arne Åhman

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Våra arkeologiska upphandlingar

Här kan du hitta våra aktuella arkeologiska upphandlingar.

Våra övriga upphandlingar

 Här kan du hitta våra aktuella upphandlingar.